img

Pełnomocnictwo u notariusza

Jeśli będziemy chcieli udzielić pełnomocnictwa do sprzedaży czy kupna nieruchomości to należy udać się do notariusza, by spisać akt notarialny pełnomocnictwa. Udając się do rejenta w celu spisania aktu notarialnego należy mieć ze sobą:

- dowód osobisty

- dane osoby, której będzie chciało udzielać się pełnomocnictwa

Dane umieszczone w pełnomocnictwie następnie będą umożliwiać notariuszowi dokonanie czynności, gdy będzie sporządzał umowę może identyfikować pełnomocnika. Wypis pełnomocnictwa należy przekazać pełnomocnikowi, który będzie mógł się legitymować nim w urzędach, wobec innych osób i u notariusza w momencie, gdy będzie miał drugą stronę reprezentować. Wypis tego pełnomocnictwa wraz z wypisem aktu notarialnego umowy będzie podstawą dla sądu wydziału ksiąg wieczystych, by dokonywać wpisu w księdze wieczystej.

Pełnomocnictwo za granicą

Kolejną kwestią będzie także udzielenie pełnomocnictwa w innym kraju do dokonania czynności w Polsce. Taka sytuacja ma miejsce coraz częściej, dlatego że wielu naszych rodaków przebywa na emigracji zarobkowej do innych krajów. Jeśli chcemy udzielić pełnomocnictwa dla osoby, która przebywa za granicą nie trzeba przybywać do Polski. Ważne pełnomocnictwo można również sporządzić w innym kraju. Aby tego dokonać trzeba udać się do notariusza tak samo jak w Polsce.

Udzielenie pełnomocnictwa

Klauzula Apostille

W większości wypadków na pełnomocnictwie sporządzonym w innym kraju powinna znaleźć się klauzula apostille. Apostille to poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie umożliwiające legalne używanie go także w innym kraju. Poświadczenie to wydawane będzie przez właściwy organ państwa, z którego pochodzi dokument. Oprócz tej klauzuli dokument będzie musiał zostać jeszcze w Polsce przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego języka, w którym dokument był sporządzony. Często notariusze za granicą dopuszczają możliwość przygotowania pełnomocnictwa w języki polskim nawet jeśli tego języka nie znają. Ich rola będzie się bowiem ograniczyć do przygotowania poświadczenia podpisu.

Opłaty związane z pełnomocnictwem

Za przygotowanie pełnomocnictwa trzeba zapłacić, jeśli będzie do jednej czynności prawnej będzie to kwota 30 zł plus VAT oraz przy pełnomocnictwa do więcej niż jednej czynności 100 zł + VAT. Dodatkowo za każdą stronę wypisu również trzeba zapłacić 6 zł + VAT.

Mateusz Sikora

Redakcja kancelaria-kazimierczak.pl

Zobacz również