Przygotowanie intercyzy

Intercyza to umowa zawierana przez małżonków lub osoby przygotowujące się do zawarcia małżeństwa, które chcą ograniczyć lub całkowicie znieść ustanawianą przez prawo wspólnotę majątkową małżonków, którą nabywa się automatycznie po zawarciu związku małżeńskiego. Umowa musi być zawarta notarialnie pod rygorem...

Zobacz

Zawód notariusza w krajach europejskich

Jeśli chodzi o dostęp do zawodu notariusza w krajach europejskich wygląda to nieco inaczej niż w Polsce. W każdym przypadku jednak potrzebne są studia prawnicze. Nie wszędzie jednak prowadzone są szkolenia na kształt naszej aplikacji notarialnej. Francja Jeśli ktoś chce być notariuszem we Francji musi uzyskać tytuł...

Zobacz

Izby notarialne co to takiego?

Izbę notarialną stanowić będą wszyscy notariusze, którzy prowadzą kancelarię w okręgu sądu apelacyjnego. Siedzibą izby będzie siedziba sądu apelacyjnego. Obecnie funkcjonuje dziesięć izb notarialnych w: Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu. Organy Izby...

Zobacz