Notariusz i odpowiedzialność cywilna

Tak jak każdy urzędnik, także notariusz może popełnić błąd. W jego przypadku pojawia się jednak tak zwana odpowiedzialność cywilna za skutki takiego błędu, dlatego zawód notariusza jest tak trudny. Polega to przede wszystkim na tym, że jeśli w wyniku błędu powstanie szkoda, notariusz jest zobowiązany ją naprawić. Jest to...

Zobacz

Zakaz reklamy notariuszy

Notariusz to osoba zaufania publicznego, która ma obowiązek przestrzegać podstawowe zasady etyki zawodowej. Osobista reklama notariusza w jakiekolwiek postaci będzie zabroniona i jest uznawana za czyn nieuczciwej konkurencji. Dozwolone jest jednak zakładanie stron internetowych i umieszczenie tablic informacyjnych o tym gdzie kancelaria...

Zobacz

Jakie sprawy załatwimy u notariusza?

Notariusz przede wszystkim zajmuje się przygotowywaniem aktów notarialnych. Czynności jakie dokonywane są przez notariusza mają formę dokumentu publicznego. Dlatego będzie on mógł używać pieczęci urzędowej, na której znajduje się wizerunek orła – godło państwowe. To element, który daje rękojmię wiary publicznej. Za...

Zobacz