Kiedy można unieważnić akt notarialny?

Akt notarialny to dokument urzędowy w szczególnej formie, który będzie poświadczał dokonanie czynności prawnej, przede wszystkim czynność zakupu nieruchomości. Sporządzany przez notariusza, a jeśli nie zachowa się formy aktu notarialnego czynność będzie bezskuteczna. W jakich okolicznościach będzie można unieważnić akt...

Zobacz

Co warto wiedzieć o aktach notarialnych

Do czynności prawnych, których podjęcie wymaga spisania aktu notarialnego, należą między innymi przeniesienie własności nieruchomości, zrzeczenie się dziedziczenia, uchylenie takiego zrzeczenia, statut spółki komandytowo-akcyjnej, umowa spółki komandytowej, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także status...

Zobacz

Jaki jest koszt sporządzenia aktu notarialnego?

Nie mamy przepisów prawnych, które konkretnie wskazują na to jakie koszty będzie trzeba ponosić, gdy chce się sporządzić akt notarialny. Ta kwestia należy do uznania przez notariusza, którym jednak ustawodawca przygotował maksymalną stawkę opłat. Taksa notarialna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określa dokładnie...

Zobacz

Egzekucja na podstawie aktu notarialnego

Dzięki dobrowolnemu poddaniu się egzekucji na mocy aktu notarialnego nie trzeba poświęcać czasu na ubieganie się o swoje prawa na drodze sądowej. Rodzaje takich aktów notarialnych zostały stworzone na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. Jeśli ktoś ma doświadczenie w prowadzeniu procesów na drodze sądowej, wie, że takie...

Zobacz

Jak uzyskać odpis aktu notarialnego?

Notariusz w kancelarii będzie przechowywał oryginały aktów notarialnych. Stronom i podmiotom zainteresowanym, jak sądom wieczystoksięgowym będzie wydawał jedynie odpisy aktów. Odpisy takie mogą być przydatne w wielu wypadkach. Między innymi w momencie, gdy będzie się prowadzić egzekucję komorniczą, przydatne przy załatwianiu...

Zobacz