Kompetencje asesora notarialnego

Kto to jest asesor notarialny? Jakie są jego kompetencje – takie same jak notariusza? Czy może on sporządzać wszystkie czynności prawne? Zdarza się, że w kancelarii notarialnej akt notarialny albo inne czynności są wykonywane przez asesora notarialnego. Mają taką samą moc prawną, ponieważ zamiast notariusza może je...

Zobacz

Notariusz - kim jest notariusz, czynności, które wykonuje

Notariusz – dawniej rejent od słowa regent, czyli osoba, która była uprawniona przez monarchę do sprawowania obowiązków, gdy ten nie mógł tego robić. Obecnie notariuszy mianuje minister sprawiedliwości. Osoba taka będzie upoważniona do sporządzenia aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych...

Zobacz

Pełnomocnictwo u notariusza

Jeśli będziemy chcieli udzielić pełnomocnictwa do sprzedaży czy kupna nieruchomości to należy udać się do notariusza, by spisać akt notarialny pełnomocnictwa. Udając się do rejenta w celu spisania aktu notarialnego należy mieć ze sobą: - dowód osobisty - dane osoby, której będzie chciało udzielać się pełnomocnictwa...

Zobacz

Jakie umowy należy zawrzeć u notariusza?

Chyba każdy zdaje sobie dziś sprawę z tego, że umowę dotyczącą sprzedaży mieszkania należy zawrzeć przed notariuszem, aby była ona ważna. Okazuje się jednak, że nie jest to wcale jedyna umowa, która powinna przyjąć formę aktu notarialnego. Co ciekawe, każda umowa może mieć taką formę, choć nie każda potrzebuje jej, aby...

Zobacz