img

Czy powinienem wynająć adwokata, jeśli nie chcę iść do sądu?

Prawnik może nie być konieczne, gdy walczysz mandat za przekroczenie prędkości lub głowy do drobnych roszczeń sądowych. Jeśli czujesz się bardziej komfortowo z adwokatem, to jest to twój wybór, aby go zatrudnić.

Jednakże, jeśli złożysz bardziej skomplikowaną sprawę ze złożonymi obrażeniami, powinieneś zatrudnić adwokata lub przynajmniej skorzystać z bezpłatnej konsultacji z prawnikiem. Często sprawy są rozstrzygane zanim dojdzie do procesu.

Co to jest mediacja?

Mediacja jest procesem prawnym mającym na celu rozwiązywanie sporów za pośrednictwem neutralnej strony trzeciej (mediatora). Mediator stara się rozwiązać spór poprzez słuchanie, uczestnictwo i ostatecznie oferując sprawiedliwe, obiektywne rozwiązanie. Mediacja nie odbywa się w sali sądowej.

Rozwiązanie zaproponowane przez mediatora nie jest możliwe do wyegzekwowania. Może się zdarzyć, że Ty i strona przeciwna nie dojdziecie do porozumienia w sprawie oferty ugody. Wówczas Ty i Twój prawnik spotkacie się ponownie, aby omówić kolejne najlepsze kroki. Zazwyczaj, jeśli sprawa nie może zostać rozstrzygnięta podczas mediacji, następnym krokiem jest rozprawa sądowa. Czasami może dojść do wielu prób mediacji w celu rozstrzygnięcia sprawy przed procesem. W niektórych przypadkach, mediacja jest wymagana przed rozpoczęciem procesu.

Co to jest arbitraż?

Arbitraż jest podobny do procesu sądowego, ale jest mniej formalny. Nie odbywa się na sali sądowej. Obie strony będą składać zeznania, będą przesłuchiwane pod przysięgą i będą przesłuchiwane krzyżowo - podobnie jak w procesie sądowym.

Arbiter decyduje, czy odszkodowanie zostanie przyznane, czy nie. Jego decyzja jest ostateczna i wykonalna.

Piotr Kowal

Redakcja kancelaria-kazimierczak.pl

Zobacz również