img

Czy informacje, które omawiam z moim adwokatem są poufne?

Chociaż istnieją pewne wyjątki, informacje, które omawiasz ze swoim adwokatem są poufne.

Obowiązek zachowania poufności przez Twojego adwokata ma na celu zapewnienie, że nie może on ujawnić żadnych informacji związanych z tym, jak Cię reprezentuje. Obowiązek ten obejmuje wszystko, co powiesz swojemu adwokatowi na osobności lub co ktoś inny dzieli na osobności.

Co to jest obowiązek zachowania poufności?

Poufność jest należna, nawet jeśli nie jesteś utrzymywanym klientem. Oczekuje się, że wszystko, czym podzielisz się podczas konsultacji, pozostanie prywatne.

Twój prawnik nie może jednak powstrzymać kogoś od zeznawania w sądzie, jeśli rozmawialiście o sprawie w sytuacji, w której ktoś mógł tę rozmowę podsłuchać (np. publicznie).

Co to jest przywilej adwokata-klienta?

Przywilej adwokata-klienta gwarantuje poufność między Tobą, Twoim adwokatem i jego zespołem prawnym. Przywilej ten chroni Ciebie i Twojego adwokata w przypadku prawnego żądania omówienia tajnych informacji (np. wniosku o ujawnienie lub żądania, aby Twój adwokat zeznawał pod przysięgą).

Przywilej ten należy do Ciebie. Twój prawnik nie może zrzec się lub zrezygnować z tego przywileju bez Twojej zgody. Przywilej adwokata-klienta pozostaje w mocy nawet po zakończeniu waszej współpracy.

Pamiętaj jednak, że jeśli tę samą rozmowę, którą przeprowadziłeś z adwokatem, przeprowadzisz z osobą trzecią lub jeśli ktoś inny był obecny podczas rozmowy z adwokatem, możesz utracić przywilej adwokata-klienta.

Mariusz Kamiński

Redakcja kancelaria-kazimierczak.pl

Zobacz również